Frakt kr 160,- | Vi har gratis frakt over 1000,- | Tlf 57 73 42 44 | Musikkutstyr er billigere på nett - Musikkeksperten

returnering

Reklamasjon - utdrag fra kjøpsloven
Lov om forbrukerkjøp av 21. juni 2002
Gjelder fra 1. juli 2002
Loven gjelder alle varekjøp, ikke tjenester, som du som forbruker gjør etter 1. juli 2002, så lenge selger er yrkesselger (butikk, nettbutikk, postordre, telefonsalg, TV-shop, messe etc) kfr § 1 Alle reklamasjoner skal skje skriftlig til den adresse som er oppgitt under vår kontaktinformasjon, via e-post, brev eller telefaks. 

Reklamasjonsfristen er normalt to år etter at du har overtatt varen og for produkter som er ment å vare lenger er den maksimum fem år. Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at du har oppdaget en mangel ved det leverte produkt kfr. § 27 Har den leverte varen en mangel kfr §15-18, og dette ikke skyldes deg som forbruker eller forhold på din side, kan du som forbruker kreve: Holde kjøpesummen tilbake §28, eller omlevering eller retting av feilen § 29 og 30, eller prisavslag §31 eller heve kjøpet § 32 eller få erstatning §33. Dette gjelder ikke hvis gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. 

Det er du som velger om du vil ha en ny vare eller om den skal repareres. Dersom vi bruker mer enn en uke på å rette mangelen, har du krav på en tilsvarende erstatningsgjenstand til reparasjonen er gjennomført. Dersom vi ikke klarer å rette same feil på to forsøk, kan du kreve prisavslag eller heve kjøpet. Loven sier at alle feil som oppstår de første seks månedene skal regnes som fabrikkfeil, hvis ikke vi kan bevise noe annet. 

For feil som oppdages etter de første seks månedene er det du som kjøper som i hovedregel har bevisbyrden. Vi som selger har plikt til å undersøke årsaken til feilen. Finner vi ikke årsaken eller skyldes årsaken at varen har hatt for dårlig kvalitet, er det en mangel. Enhver feil ved en vare er ikke alltid en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Feil man må regne med som følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt stor bruk er ikke en mangel. Finner vi at dette er årsaken til feilen, må du selv betale reparasjonen. NB! Vi kan bare ta betalt for reparasjon eller undersøkelse dersom det er avtalt på forhånd og feilen skyldes deg som kunde. 

Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiften til tilbaketransport.